Analizy rynku

Pod tym dość szerokim pojęciem oferujemy Państwu następujące usługi:
  • analiza konkurencji - jedno z podstawowych i najważniejszych działań, które powinna podjąć każda firma w celu utrzymania lub wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Bez względu na wielkość i obszar działania, analiza otoczenia jest kluczowym czynnikiem sukcesu.
  • segmentacja klientów – na podstawie danych demograficznych i wyników badań grupy docelowej analizujemy i opisujemy na jakie segmenty rynku możemy podzielić Państwa klientów. Jakie są potrzeby poszczególnych segmentów i w jaki sposób podejmują decyzje zakupowe. Wykorzystując badania możemy także określić jakimi środkami dotrzeć z przekazem reklamowym do danego segmentu rynku.
  • pozycjonowanie produktu/marki - podobnie jak w przypadku segmentacji klientów w analizie wykorzystujemy wyniki badań postrzegania marki przeprowadzonych na grupie docelowej oraz analizę oferty konkurencji. Dzięki tym zabiegom powstają między innymi mapy percepcji, które pokazują w sposób graficzny percepcję różnych marek produktów przez ich nabywców. Pozwalają one wyznaczyć cechy produktu najbardziej pożądanego.
Jeśli zainteresowani są Państwo analizą rynku prosimy o kontakt mailowy w celu wybrania metodologii i przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb: badania@marketing-support.pl
 


Marketing - Support
ul. Augusta Cieszkowskiego 24, 60-462 Poznań
tel: 502 922 294
e-mail: badania@marketing-support.pl
www.marketing-support.pl