Ewaluacja Projektów EFS

W ramach działań związanych z ewaluacją projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, oferujemy:
  • Przygotowywanie metodologii badawczej i narzędzi badawczych (np. kwestionariuszy ankiet) do ewaluacji projektów unijnych.
  • Opracowywanie wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach realizowanych dotychczas projektów.
  • Przygotowywanie koncepcji monitoringu projektów unijnych i narzędzi do monitoringu działań prowadzonych w ramach realizowanego harmonogramu projektu (np. arkusze kalkulacyjne).
  • Opracowywanie raportów ewaluacyjnych, podsumowujących zrealizowany projekt unijny.
Ostatnie realizacje: ewaluacja i monitoring projektu „Uczeń online” Prosimy o kontakt mailowy w celu przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb: badania@marketing-support.pl
 


Marketing - Support
ul. Augusta Cieszkowskiego 24, 60-462 Poznań
tel: 502 922 294
e-mail: badania@marketing-support.pl
www.marketing-support.pl