Narzedzia badwacze / raporty

W przypadku, gdyby chcieli Państwo realizować badanie własnymi siłami, polecamy swoje usługi w zakresie wyboru metodologii i przygotowania narzędzi badawczych (np. kwestionariusza wywiadu/ankiety), pilotowaniu badania oraz pomoc przy tworzeniu raportu z posiadanego materiału badawczego.

Do badań ankietowych wykorzystujemy także narzędzia do przeprowadzania ankiet on-line, co bardzo przyspiesza i obniża koszty przeprowadzonego badania.

Prosimy o kontakt mailowy w celu przygotowania oferty dostosowanej do Państwa potrzeb:badania@marketing-support.pl
 


Marketing - Support
ul. Augusta Cieszkowskiego 24, 60-462 Poznań
tel: 502 922 294
e-mail: badania@marketing-support.pl
www.marketing-support.pl