Portfolio - Marketing Support

Ostatnio realizowane projekty:

 • Badanie atrybutów marki Wyższych Szkół Bankowych dla Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB AKADEMIA. Badanie składało się z części jakościowej (FGI - wywiady grupowe, ze studentami i pracodawcami) i ilościowej (badanie ankietowe na grupie 1000 studentów)
 • Badanie jakościowe (FGI – grupy fokusowe) z absolwentami szkół średnich, w ramach projektowania nowej usługi: Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla TEB Edukacja
 • Badanie jakościowe (IDI – pogłębione wywiady indywidualne) z uczniami techników, gimnazjów oraz ich rodziców w ramach badania determinantów wyboru szkoły średniej dla TEB Edukacja - badanie realizowane we współpracy z firmą Indeks
 • Badanie ilościowe (ankiety audytoryjne), badanie satysfakcji realizowane wśród 5000 uczniów szkół policealnych TEB Edukacja - badanie realizowane we współpracy z firmą Indeks
 • Badanie jakościowe (IDI – pogłębione wywiady indywidualne) realizowane wśród sprzedawców wyrobów tytoniowych dla firmy psychologiaipraca.pl
 • Badania jakościowe (FGI – grupy fokusowe) z użytkownikami oraz potencjalnymi klientami pościeli wełnianej Wool Star dla firmy psychologiaipraca.pl 
 • Ewaluacja projektu EFS "Uczeń Online" dla SuperMemo World
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu badań, statystyki i analizy danych z użyciem programu SPSS w ramach projektu "D@ta Explorer II" dla firmy PM Group
 • Badanie marketingowe (ankieta on-line) i analiza segmentacyjna użytkowników platformy supermemo.net
 • Badanie jakościowe potrzeb szkoleniowych kadry kierowniczej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach projektu: Kompleksowy program rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu „Wykorzystać szanse, sprostać wyzwaniom”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”: Badanie prowadzone we współpracy z firmą BMJ Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
 • Analizy marketingowe i raporty badawcze z badań ilościowych prowadzonych przez firmę INDEKS
 • Badania Mystery Shopping (tajemniczy klient) dla sieci szkół TEB Edukacja

Portfolio - Marketing Support

 


Marketing - Support
ul. Augusta Cieszkowskiego 24, 60-462 Poznań
tel: 502 922 294
e-mail: badania@marketing-support.pl
www.marketing-support.pl